ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Όπισθεν στρατοπέδου Λεβαντή
Θεσσαλονίκη 57008 Ν. Ιωνία / Τ.Θ. 1044

.
.
2310710001 – Φάξ : 2310574609
info@eurogold.com.gr