Μετακομίσεις-Οικοσκευές

μεταφορά της οικοσκευής σας από πόρτα σε πόρτα

Η εταιρεία μας διαθέτει ένα εξειδικευμένο δίκτυο αντιπροσώπων σε όλο τον κόσμο και μπορεί να φροντίσει τη μεταφορά της οικοσκευής σας από πόρτα σε πόρτα.
Η Eurogold Logistics έχει ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο συνεργατών και αντιπροσώπων που επιτρέπει τις καλύτερες κινήσεις που ικανοποιούν τις ανάγκες του πελάτη.
Υπάρχει δυνατότητα εκτίμησης του όγκου μεταφοράς των ειδών σας καθώς και συσκευασία και φόρτωση τους. Ακόμα υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης των εμπορευμάτων σας στα σημεία που θα μας υποδείξετε στο νέο σας σπίτι / επιχείρηση.
Τέλος υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης της οικοσκευής σας εφόσον χρειαστεί.

Eurogold Logistics